Inloggen

ALV: nieuwe statuten/huisregels

Geplaatst op: 30-01-2016

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar werk gemaakt van de oude wens om nieuwe statuten op te stellen. Doelstelling was om de statuten te moderniseren en aan te passen aan de wensen van deze tijd. Tijdens de ALV lagen de statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement ter besluitvorming voor aan de leden. Helaas waren er te weinig leden aanwezig (er waren 40 van de noodzakelijke 230 leden aanwezig) om een rechtsgeldig besluit te nemen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een tweede vergadering bijeen te roepen en te houden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt vervolgens in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. We zullen voorafgaand aan de eerstvolgende reguliere bijeenkomst (op 23 februari) dit onderwerp nogmaals aan de, dan aanwezige, leden voorleggen en ter stemming brengen.

Naar aanleiding van de bespreking van de nieuwe statuten in de Algemene Ledenvergadering, zijn deze bij artikel 6.2 gewijzigd. Hierbij vind je de nieuwe statuten die op 23 februari worden voorgelegd aan de leden: 142003-statutenwijziging_genootschap_voor_public_relations_en_voorlichting_voor_maastricht_en_omstreken_v5.pdf

En hier vind je nogmaals de huisregels, die we tegelijk met de statuten willen vaststellen: huisregels_cnl_2015.doc

statuten

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief