Inloggen

Boter bij de vis: betaal je contributie

Geplaatst op: 30-01-2016

Afgelopen vrijdag hebben alle CNL-leden de contributiefactuur voor het lidmaatschap van het Communicatienetwerk Limburg 2016 in hun mailbox ontvangen. Helaas zat er vanwege een technisch probleem een verkeerde begeleidende mail bij de contributiefactuur. Daarom hier nogmaals de noodzakelijke informatie en het dringende verzoek om je factuur op tijd te betalen. Met instemming van de aanwezige leden stelden wij tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 januari 2016 de contributie voor het jaar 2016 ongewijzigd vast op € 100,00. Het lidmaatschap is persoonlijk van aard. Ieder lid is dan ook zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie en het lidmaatschap is daarom ook niet overdraagbaar aan een collega. We weten dat veel leden ervoor kiezen om hun werkgever hun contributie te laten betalen. Betaling op die manier levert vaak veel vertraging op. Om dit te voorkomen vraag ik je dan ook om zelf het verschuldigde bedrag over te maken op onze rekening en in voorkomend geval zelf te declareren bij je werkgever.

Maak de contributie vóór de vervaldatum van 1 maart 2016 over op rekeningnummer NL40 INGB 0004 5060 17 t.n.v. Communicatienetwerk Limburg. Om vertraging in de verwerking te voorkomen onder vermelding van het factuurnummer én jouw eigen naam.

Als tegenprestatie voor deze 100 euro, hebben we ook in 2016 weer een afwisselend en interessant programma in petto. De netwerkbijeenkomsten zijn behalve een middel om kennis op te doen ook weer de plek voor onderlinge ontmoeting en kennisuitwisseling.

We gaan een mooi nieuw jaar tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Communicatienetwerk Limburg

Yolanda Dols, Penningmeester

boter bij de vis

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief