Inloggen

Nieuws van het bestuur

Geplaatst op: 31-10-2015

Jullie bestuur komt lopende het seizoen iedere maand bij elkaar, de laatste keer op 19 oktober. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe website. Daarnaast hebben we de algemene ledenvergadering en daarmee ook onze nieuwjaarsbijeenkomst vastgesteld op 28 januari 2016. We komen in het nieuwe jaar bij elkaar in Thorn bij ….? Behalve de gebruikelijke agendapunten (terugblik en vooruitblik en jaarrekening en nieuwe begroting) zullen ook gemoderniseerde statuten – de huidige statuten werden in 1987 gemaakt -  in stemming worden gebracht tijdens de ALV. Jullie krijgen uiteraard ruim de tijd om het voorstel (van tevoren) te bekijken. Tijdens de ALV stelt onze secretaris Marleen Draisma zich herkiesbaar.
Op 17 december, voorafgaand aan de decemberbijeenkomst, is er een bijeenkomst voor nieuwe leden. Ondergetekenden zullen deze bijeenkomst verzorgen.
Het bestuur heeft ook besloten dat, vanwege een toenemende belangstelling, introducés vanaf 1 januari 2016 25 euro betalen voor het bijwonen van een bijeenkomst.
Sinds enige jaren hebben we het gebruik om al onze vrijwilligers, van de Programmacommissie, de commissie Online, de commissie Armani en het bestuur, te bedanken met een vrijwilligersavond. Deze is op donderdag 25 februari 2016, ook in Thorn.

Hartelijke groet,

Karin Dormans en Gerrit-Jan Meulenbeld
Jullie voorzitters

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief