Inloggen

Welkom bij Communicatienetwerk Limburg

Ben je communicatieprofessional en werk en/of woon je in Limburg? Dan ben je van harte welkom bij onze club. De contacten met collega's in het communicatieveld en ons programma maken het lidmaatschap voor meer dan 250 leden, meestal jarenlang, de moeite waard. Lid worden geeft je veel, maar we vragen ook iets van jou. Een actieve inbreng, tijdens bijeenkomsten bijvoorbeeld. Of een (incidentele) bijdrage aan de organisatie van bijeenkomsten. We verwachten ook dat je andere leden niet ongevraagd benadert voor acquisitiedoeleinden.

Wil je eerst de sfeer proeven, dan ben je als introducé welkom op een van onze maandelijkse bijeenkomsten. Als je na deze kennismaking meer bijeenkomsten wil bijwonen, kan dat alleen door je aan te melden als lid. Na goedkeuring door het bestuur én je contributiebetaling, krijg je toegang tot bijeenkomsten en tot de afgesloten delen van de site.

Ik wil ook lid worden

Lidmaatschap

Wil je eerst de sfeer proeven, dan ben je als introducé welkom op een van onze maandelijkse bijeenkomsten. Als je na deze kennismaking meer bijeenkomsten wil bijwonen, kan dat alleen door je aan te melden als lid. Na goedkeuring door het bestuur én je contributiebetaling krijg je toegang tot bijeenkomsten en tot de afgesloten delen van de site.

Uitgangspunten bij aanmelding nieuwe leden

We volgen de definitie van het taakgebied communicatie van beroepsvereniging Logeion. Er is wel een grijs gebied. Zo kunnen tekstschrijvers en (concept)ontwerpers lid worden, maar DTP’ers in principe niet. Die laatsten staan te ver van het communicatieproces af en zullen als gevolg onvoldoende meerwaarde vinden in lidmaatschap. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld vertalers, mediators, organisatieadviseurs (zonder expliciete communicatie-expertise). De functienaam is niet allesbepalend (denk aan functies als coach en bestuursadviseur). Het bestuur kijkt bij twijfel naar iemands profiel (online, zoals Linkedin en eigen websites; desnoods wordt ook telefonisch nagevraagd). Het bestuur kijkt ook naar motivatie: lidmaatschap wordt bijvoorbeeld geweigerd als iemand toegang zoekt tot het ledenbestand. Hierbij wijzen we ook op de huisregels. Journalisten horen onlosmakelijk bij het communicatieproces en kunnen daarom lid worden. (Gevorderde) studenten en mensen die tijdelijk zonder werk zitten (cq. gepensioneerden) kunnen ook lid worden; ervaring en/of (belangrijkste) opleiding zijn in deze gevallen doorslaggevend.

Mensen die niet in het communicatievak werken of geen interesse hebben in een op communicatie gericht programma zullen geen meerwaarde vinden in een lidmaatschap. Het bestuur (dat de aanmeldingen toetst) hanteert een aantal uitgangspunten - op deze pagina - over wat wel en wat niet onder 'communicatie' valt. We kiezen bewust niet voor een heel ruime opvatting, omdat ledengroei geen expliciet doel is van het netwerk. Onze leden koesteren de niet-commerciële setting van bijeenkomsten en de online ontmoetingsplekken. Ook is gebruik van het ledenbestand voor actieve acquisitie niet toegestaan. Daarom zullen mensen die alleen lid worden vanwege 'toegang' tot het ledenbestand, evenmin meerwaarde vinden in lidmaatschap.

Lid worden kan op elk moment in het jaar. Het lidmaatschap loopt dan tot het einde van het contributiejaar. De kosten voor lidmaatschap bedragen 125 euro per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

  • Aanmeldingen tussen 1 januari en 1 september betalen contributie van € 125,00 per jaar
  • Aanmeldingen tussen 1 september en 31 december betalen contributie van € 62,50 per jaar

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet tussendoor of tijdelijk (voor een bijeenkomst) worden overgedragen aan iemand anders. Facturen worden op persoonlijke titel verzonden. Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap en eventuele mail-, contact- en/of postadres wijziging! Opzeggingen moeten vóór 31 december van het lopende contributiejaar schriftelijk of per e-mail ontvangen zijn door het secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Aan het lidmaatschap zijn ook enkele huisregels verbonden. Neem vóór aanmelding kennis hiervan.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Secretariaat Communicatienetwerk Limburg via e-mail: secretariaat@CommunicatienetwerkLimburg.nl

PDF icon huisregels_communictatienetwerk_limburg.pdf PDF icon statuten_cnl_dd_april_2016.pdf

Altijd op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief