Inloggen

Gemeente Sittard-Geleen zoekt Bestuursadviseur Burgemeester

Vacature door Suzanne Wolters

Geplaatst op: 16-08-2018

Functiebenaming: Bestuursadviseur Burgemeester

Functienummer: 5160002

Omvang: 1 fte

Cluster/team: Concern/Team Bestuur en communicatie

Schaalindicatie: Schaal 11 (max. € 4.859,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband)

ALGEMENE INFORMATIE
Het cluster Concern heeft een kaderstellende, adviserende en ondersteunende rol op de terreinen bestuurszaken, communicatie, representatie, Openbare Orde en Veiligheid en bedrijfsvoering concernbreed. Deze rol bestaat uit twee elementen: wegwijzer (zichtbare, actieve rol aan de voorkant van processen) en poortwachter (toetsende rol gericht op het bewaken van de kaders).

Het team Bestuur & Communicatie adviseert bestuur, directie en organisatie op het vlak van bestuurlijke besluitvorming, bestuurszaken, communicatie, representatie en public affairs. Het team werkt als een professionele dienstverlener op het snijvlak van bestuur en organisatie. De medewerkers adviseren met passie en betrokkenheid. Hun werkhouding is samenwerken vanuit een communicatie die volledig transparant en open is naar alle betrokken partijen, van de inwoners tot en met partners in de samenleving. Het team versterkt concernbreed de communicatieve kwaliteit van de organisatie en voert de centrale regie over de communicatiestrategie en uitvoering van public affairs activiteiten. De units secretariaat commissie bezwaar en het college- en directiesecretariaat maken onderdeel uit van het team.

HOOFDTAKEN
Spiegel/klankbord
• je adviseert over het (politiek/bestuurlijk) handelen door de burgemeester, zowel intern als extern
• je ondersteunt en adviseert bij prioritering en visieontwikkeling binnen de portefeuille
• je brengt complexe (en mogelijk tegenstrijdige) informatie terug tot de kern

Schakel tussen Burgemeester, portefeuille, de ambtelijke organisatie en externe partijen
• je vertaalt bestuurlijke wensen naar acties in de ambtelijke organisatie
• je bewaakt de voortgang van de dossiers in de portefeuille
• je maakt risico-inschattingen op dossiers
• je toetst stukken aan de uitgangspunten en strategie van de portefeuille
• je adviseert en helpt medewerkers in de ambtelijke organisatie op het gebied van politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Signaleren en interpreteren van interne en externe ontwikkelingen
• Je fungeert als antenne en signaleert en benoemt politieke en bestuurlijke gevoeligheden

Bestuursondersteunende taken
• Woordvoering richting pers, vakbladen, overige media, etc. en reacties op bestuurlijke aangelegenheden op social media;
• Schrijven professionele speeches, toespraken, voorwoorden, etc.;
• Advisering over, begeleiding van etc. de burgemeester bij publieke optredens, in media, etc.;
• Je bewaakt (de kwaliteit van) representatie(beleid)

Gemeentelijke/regionale rampenorganisatie: Bewaking proces, tijdens werktijd tevens voorlichter, buiten werktijd piket;

FUNCTIE-EISEN
• HBO + werk- en denkniveau
• Opleidingsrichting Bestuurskunde of Communicatie
• Relevante werkervaring
• Bereid in de avonduren en weekenden te werken
• Kan omgaan met vertrouwelijke informatie

COMPETENTIES
•Omgevingsbewust
•Verantwoordelijkheid
•Visie
•Analytisch vermogen
•Inlevingsvermogen
•Bestuurlijke sensitiviteit
•Kritisch
•Gevoel voor en met de stad is een pré

INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kun je vanaf 6 augustus a.s. contact opnemen met Maurice Gorissen, teammanager Bestuur en communicatie (telefoon 046 4778515). Voor vragen over de procedure kun je vanaf 13 augustus a.s. contact opnemen met Relinde Zits, adviseur HRM (telefoon 046 4777463).

SELECTIEPROCEDURE
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Je kunt tot en met 22 augustus 2018 reageren via: https://vacatures.one/11533 (zie button "solliciteren").

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld